ASUS PRIME H410M-A 코잇 메인보드 체험단 - 원하다

홈 > 큐레이션 > 체험을원하다

ASUS PRIME H410M-A 코잇 메인보드 체험단   종료

4 다우 0 84 0 0

ASUS PRIME H410M-A 코잇 메인보드 체험단


체험 제품ASUS PRIME H410M-A 코잇 (5명)
모집인원5명
응모기간2020.08.10. ~ 2020.08.16.
당첨자 발표2020.08.19.
리뷰 마감일2020.08.30.


관련 링크  http://event.danawa.com/coit_200810

0 개의 댓글
제목
Category
KakaoTalk Facebook Twitter KakaoStory NaverBand